Ungdata fagsamling i Troms, Kåfjord

I 2024 har kommunene i Troms gjennomført Ungdataundersøkelsen i mellom- og ungdomstrinn, samt på videregående nivå. På denne fagsamlingen vil vi presentere årets Ungdata-resultater på fylkesnivå og fra deltakende kommuner.

På denne fagsamlingen presenterer vi Ungdataresultater på fylkesnivå og resultater fra deltakende kommuner. Programmet vil inneholde faginnlegg fra kompetansemiljøer, fylkeskommunen og kommuner, og det vil bli tid til drøftinger.

Målet med samlingen er å informere om utfordringsbildet i kommunen, samt inspirere deltakerne til å gjøre bruk av og følge opp resultatene med tiltak.

Fagsamlingen arrangeres av KORUS nord i samarbeid med Kåfjord som vertskommune.

Følgende vil holde innlegg på Ungdatasamlingen:

 • KORUS nord – Kompetansesenter rus Nord-Norge
 • RKBU nord – regionalt kunnskapssenter for barn og unge
 • RVTS regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
 • Kommuner i regionen vil bidra med innlegg
 • Troms fylkeskommune
 • Ungdomsrådsrepresentanter

Målgruppen er ledere og ansatte som arbeider med barn og unge i Troms-kommuner innen oppvekst/folkehelse/helse/planarbeid, ungdomsråd, politi, NAV etc.

Ungdata

Ungdata er en bred levekårsundersøkelse, der elever i mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående trinn har svart på hvordan de har det på skolen og hva de holder på med i fritiden. På fagsamlingen setter vi fokus på resultatene for Finnmark , og tematikk om ungdoms levekår.

Tema for innlegg fra kompetansesentrene:

 • Barn og unges psykiske helse. Ensomhet og mobbing. Nye apper til bruk i det forebyggende arbeidet. v/RKBU nord
 • Presentasjon av ulike oppvekstforhold, sett i lys av årets Ungdata-resultater fra Troms. Folkehelse og rusforebygging. Hva sier Ungdata om rusbildet i Troms? v/KORUS nord
 • Forebygging av selvskading og selvmord. Hva er selvmordsforebygging på lokalt nivå? v/RVTS nord

Kåfjord kommune vil presentere flere av sine satsinger og tiltak på oppvekstfeltet. Dette vil bl.a. være:

 • Inkluderende spillatferd. Presentasjon av satsingen Digital møteplass KRED/KåfjordMeta. v/ Frank Haugseth, prosjektleder for Kompetanse- og ressurssenter for datakultur (KRED)
 • Utenforskap og distriktsutfordringer for barn og unge: Sårbarhetsfaktorer og beskyttelsesfaktorer. v/ kommunepsykolog Kristin Holmgren Aagaard.
 • Barnekoordinator. Ny modell for arbeid med barn og unge. v/ Mattis Bårnes, prosjektleder barn- og ungdom.

Lyngen og Skjervøy kommune: Presentasjon av tiltaket «Gode valg» i Nord-Troms, i program for folkehelse. Utfordringer og suksessfaktorer.

Mer detaljert program kommer.

Praktisk informasjon om deltakelse, overnatting og reise

 • Praktisk informasjon: deltakelse, reise og overnatting
 • Deltakelse er gratis og KORUS dekker lunsj og bevertning på fagsamlingen.
 • Overnatting dekkes av den enkelte.
 • Dersom du trenger overnatting så har Manndalen Sjøbuer AS og Løkvollstranda Camping AS reservert en del hytter frem til 4. september.
 • Manndalen Sjøbuer AS
 • send e-post til: post@sjobuer.no
 • Her er hyttene de har reservert til 4. september: Ved bestilling oppgi at du er deltaker på KORUS nord sitt kurs.
 • Sjøbu 2: Fra: 01.10.2024 – 03.10.2024 kr 2 090,00 2 pers – kr 4 180,00
 • Sjøbu 3: Fra: 01.10.2024 – 03.10.2024 kr 2 090,00 2 pers – kr 4 180,00
 • Sjøbu 4: Fra: 01.10.2024 – 03.10.2024 kr 2 090,00 2 pers – Kr 4 180,00
 • SjøbueSuite 6: Fra: 01.10.2024 – 03.10.2024 kr 2 490,00 2 pers – kr 4 980,00
 • SjøbueSuite 8: Fra: 02.10.2024 – 03.10.2024 Kr 2 490,00 2 pers kr 2 490,00
 • Løkvollstranda Camping AS
 • Send e-post til: i_liseped@hotmail.com eller ring: 46 78 19 33
 • Disse hyttene er tilgjengelig frem til 4, september, husk å oppgi at du er deltaker på KORUS nord sitt kurs.
 • 4 stk hytter med 2 soverom kr 1450,- per døgn med dobbeltseng, 1 sovesofa i stue
 • 2 stk hytter med 1 soverom kr 1250,- per døgn med dobbeltseng, 1 sovesofa i stue
 • 1 stk hytte med sovealkove kr 1100,- per døgn 1 dobbeltseng
 • 1 stk hytte med kun et rom kr 900,- per døgn 1 familiekøye og toalett, bad i servicebygg
 • 1 stk leilighet kr 1250,- med 1 soverom og ekstraseng i stue
 • Utvask koster kr 500,- per hytte og sengesett med handduker kr 80,- per person
 • Reise dekkes av den enkelte