RVTS Nord arrangerer en nasjonal konferanse på vegne av alle RVTSene i samarbeid med Troms politidistrikt 16. oktober 2024 i Tromsø.

Fysisk påmelding – påmeldingsfrist 23.09.24

Digitalt påmelding – påmeldingsfrist 11.10.24

På tidligere konferanser har vi hatt særlig fokus på individuelle psykisk sårbarhet for ekstremisme, som følge av traumer gjennom livsløpet.

I denne konferanse har vi et fokus på hvordan kollektive traumer i form av  urett, undertrykkelse eller krig kan danne kjernen i en gruppes identitet. Kollektiv identitet basert på kollektive traumer, kan bidra til polarisering og ekstremisme men også til resiliens og motstandskraft.

Det er ulike bidragsytere med forskere og praktikere, som kan bringe inn erfaringer ulike deler av verden og fra Norge. Konferansen er både på norsk og på engelsk.  

  • Collective Trauma, Resilience and Extremism (engelsk).
  • Rase- relaterte traumer og resiliens  i Sør-Afrika og i eksil.
  • Fornorskning som et kollektivt traume.
  • Utøya: et norsk kollektivt traume.
  • Angrepet på Pride i Oslo.
  • Kollektive traumer og kollektiv heling i etniske og religiøse minoriteter.
  • Kollektive traumer og kollektiv resiliens: panel dialog (engelsk).
16. oktober 2024 09:00 – 16:30

Scandic Ishavshotel, Tromsø

RVTS

Troms politidistrikt