Go to content

Archives: Kurs

Stressmestringskurs

Møter du traumatiserte mennesker i ditt arbeid? Dette er et kurs i stresshåndtering og stabilisering med kunst og uttrykksterapeutiske metoder.