Gå til innhold

Vi har ledig 100 % stilling som fysioterapeut/seniorrådgiver ved RVTS Nord, hvor 50 % av stillingen er tilknyttet RVTS-virksomhet og 50 % er klinisk stilling tilknyttet Fagenheten for psykiatri i Fysioterapiseksjonen, i samarbeid med Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP Åsgård).

Søk her

Søknadsfrist: 28.05.23

Arbeidsoppgaver
 • bidra til høyt faglig nivå også gjennom teamarbeid, fagutvikling og kunnskapsdeling
 • undervisning og veiledning
 • prosjektarbeid og prosjektledelse
 • samarbeid med regionale og nasjonale kompetanseenheter
 • fokus på nettverksarbeid og brukermedvirkning
 • undersøkelse, kartlegging og behandling til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Åsgård
 • utførsel av arbeidsoppgaver i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
Kvalifikasjoner
 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • ønskelig med master i norsk psykomotorisk fysioterapi
 • undervisnings- og veilederkompetanse
 • erfaring i bruk av DIPS og ulike digitale verktøy
 • erfaring fra pasient- og brukerrettet arbeid
 • erfaring fra klinisk virksomhet, psykisk helsevern
 • erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
 • kunnskap om flyktninghelse og traumeforståelse
Personlige egenskaper
 • initiativrik og har gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner, selvstendighet og liker tverrfaglig samarbeid
 • faglig engasjement med interesse for utviklingsarbeid og nyere forskning
 • evne til å skape gode behandlingsrelasjoner til pasienter
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner

Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr
 • interessante, varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • godt arbeidsmiljø og fokus på fagutvikling
 • muligheter for egen kompetanseutvikling
 • arbeidstid på dagtid og fleksitidsordninger
 • lønn etter avtale, og i henhold til gjeldende overenskomster

Vennligst oppgi 2 referanser, der minst én er fra leder.


Publisert: 25/05/2023, kl. 11:06

Oppdatert: 25/05/2023, kl. 11:08