Gå til innhold

Hovedmålet til RTVS Nord er å styrke den regionale kompetansen på volds-, traume og selvmordsfeltet.

Veiledning

RVTS Nord kan veilede tjenesteapparatet i konkrete saker, men også om generelle problemstillinger.Hvis du ønsker generell informasjon, eller du trenger råd og veiledning i en konkret sak, kan du kontakte RVTS Nord via telefon eller e-post. Ofte vil det være nok med en enkelt telefonsamtale. Andre ganger vil det være behov for oppfølging. I saker der mange parter er involvert, avtaler vi ofte oppfølging gjennom videokonferanse. Vi har begrenset mulighet til å reise ut for å gi veiledning.

Undervisning

Hovedmålet til RTVS Nord er å styrke den regionale kompetansen på volds-, traume og selvmordsfeltet. Derfor bistår vi gjerne tjenesteapparatet ved forespørsler om undervisning. Dersom du ønsker at RVTS Nord skal bidra med undervisning innenfor våre fagområder, kan du sende oss en henvendelse. I den grad vi har kapasitet til dette, kan vi reise ut og holde fagdager og enkeltforelesninger. Andre ganger skjer undervisningen via videokonferanse.

Utdanning

RVTS Nord arrangerer i samarbeid med Høgskolen i Narvik to videreutdanninger; «Vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk» og «Krisehåndtering og traumebehandling». Fra 2009 har RVTS Nord og Høgskolen i Narvik samarbeidet om videreutdanningen “Vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk”. Høsten 2013 startet videreutdanningen “Krisehåndtering og traumebehandling”.

Lenker til utdanningene:

Videreutdanning i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk
Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling