Gå til innhold
Undervisning

Hovedmålet til RTVS Nord er å styrke den regionale kompetansen på volds-, traume og selvmordsfeltet. Derfor bistår vi gjerne tjenesteapparatet ved forespørsler om undervisning. Dersom du ønsker at RVTS Nord skal bidra med undervisning innenfor våre fagområder, kan du sende oss en henvendelse. I den grad vi har kapasitet til dette, kan vi reise ut og holde fagdager og enkeltforelesninger. Andre ganger skjer undervisningen via videokonferanse.

Veiledning

RVTS Nord kan veilede tjenesteapparatet i konkrete saker, men også om generelle problemstillinger. Hvis du ønsker generell informasjon, eller du trenger råd og veiledning i en konkret sak, kan du kontakte RVTS Nord via telefon eller e-post. Ofte vil det være nok med en enkelt telefonsamtale. Andre ganger vil det være behov for oppfølging. I saker der mange parter er involvert, avtaler vi ofte oppfølging gjennom videokonferanse. Vi har begrenset mulighet til å reise ut for å gi veiledning.

Utdanning

RVTS Nord bidrar med undervisning inn i to videreutdanninger ved UiT- Norges Arktiske universitet.

Skreddersydde kurs
Nettbaserte kurs