Gå til innhold

Aktivitetskalender

Filter Lukk
Arkiv

Traumer, flukt og eksil – Flyktninger og psykisk helse – Fagdag i Bodø

Vi arrangerer en fagdag på Nord universitets Campus i Bodø 30. august i samarbeid med Nord universitert, med relevans for kommunalt ansatte innen oppvekst, skole og helse, spesialisthelsetjenesten, flyktninge- og mottakstjenesten, ideelle/humanitære organisasjoner, og studenter og ansatte ved universitetet.

Nord universitet
RVTS Nord

Fagdag om traumesensitivt arbeid

Vi arrangerer fagdag om traumesensitivt arbeid i samarbeid med Troms og Finnmark Fylkeskommune

RVTS Nord
Troms og Finnmark fylkeskommune

Introduksjonskurs i bruken av læringsressursen «Jeg vet»

Jeg vet» skal bidra til at barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring - og er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig tilbud Bli kjent med jegvet.no og lær mer om hvordan du kan bruke læringsressursen i barnehage og skole.

RVTS Nord

Radikalisering og krig

Konspirasjonsteorier, polarisering og ekstremisme i kontekst av krigen i Ukraina – hvordan påvirker det oss som samfunn og individer?

RVTS Nord
RVTS Vest
RVTS Midt
RVTS Sør
RVTS Øst

Førstehjelp ved selvmordsfare

Å tilby førstehjelp ved selvmordsfare kan være redde liv. Vil du lære deg å yte denne type førstehjelp?

RVTS Nord