Gå til innhold

Aktivitetskalender

Filter Lukk
Arkiv

Ung, kriminell og utnyttet – Nasjonalt nettseminar om ungdom utnyttet til kriminalitet

12 October

09:00 - 15:30

Nettbasert

Det er mye fokus på ungdom som er involvert i kriminalitet, særlig i forbindelse med narkotika- og gjengkriminalitet. Det uttrykkes bekymring for at sårbar ungdom som faller utenfor skolesystemet eller vokser opp i fattigdom rekrutteres til å være løpegutter for kriminelle nettverk innen narkotikakriminalitet, blant annet i politiets trusselvurdering for 2021.

Frokostwebinar: Seksualitet i minoritetsperspektiv- betydningen av å ha et språk for kropp og seksualitet

14 October

09:00 - 10:00

Nettbasert

Sametinget har løftet frem behovet for særskilte tiltak for å forebygge og bekjempe vold og overgrep i samiske samfunn. Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner sier at tabuer rundt det å snakke om kropp, grenser og seksualitet kan medføre mangelfullt språk om vold og seksuelle overgrep. Dette kan gjøre det vanskeligere for tjenestene å oppdage og avverge volden. En rekke ulike undervisningsprogram om kropp og grenser oversatt til samisk. Men er det nok?

RVTS Nord

«Å se og bli sett»

29 November

08:30 - 15:00

Bodø

Dette er en fagdag om hvordan vi kan forstå mennesker som har opplevd belastende hendelser i livet og hvordan vi kan bidra for at de får det bedre.