Gå til innhold

Aktivitetskalender

Filter Lukk
Arkiv

Ung, kriminell og utnyttet – Nasjonalt nettseminar om ungdom utnyttet til kriminalitet

12 October

09:00 - 15:30

Nettbasert

Det er mye fokus på ungdom som er involvert i kriminalitet, særlig i forbindelse med narkotika- og gjengkriminalitet. Det uttrykkes bekymring for at sårbar ungdom som faller utenfor skolesystemet eller vokser opp i fattigdom rekrutteres til å være løpegutter for kriminelle nettverk innen narkotikakriminalitet, blant annet i politiets trusselvurdering for 2021.

Traumekurset “Stø Kurs”

Alltid tilgjengelig

Alltid tilgjengelig

Nettbasert

Gratis

Kurset tar for seg tema som er grunnleggende i behandling av traumepasienter. Deriblant behandling av flyktninger og asylsøkere. Det gis et særlig fokus på forståelse og teori rundt begrepet traume og behandling, samt fordypning i hva behandlere og miljøpersonell må være spesielt oppmerksomme på, og hva disse kan gjøre.

RVTS Nord

Når krisen rammer

Alltid tilgjengelig

Alltid tilgjengelig

Nettbasert

Gratis

Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene. Kurset beskriver også ulike psykiske reaksjoner som kan oppstå, og hva det innebærer å være hjelper når krisen rammer.

RVTS Nord

Vold og seksuelle overgrep mot barn

Alltid tilgjengelig

Alltid tilgjengelig

Nettbasert

Gratis

Dette kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes.

RVTS Nord

Flyktning.net

Alltid tilgjengelig

Alltid tilgjengelig

Nettbasert

Gratis

Vår målsetting er at alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid, både frivillige, kommunalt ansatte, i spesialisthelsetjenesten og mottaksansatte, skal finne relevant informasjon i flyktning.net. Portalen samler mye eksisterende fagstoff og noe nyproduksjon som er sortert etter tema.

RVTS Nord

SNAKKE

Alltid tilgjengelig

Alltid tilgjengelig

Nettbasert

Gratis

Snakke er en opplæringsplatform som skal øke fagkunnskap, men primært gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. Kunnskapsgrunnlaget for portalen SNAKKE baserer seg på våre tre kunnskapskilder forskningskunnskap, brukerkunnskap og erfaringskunnskap.

RVTS