Gå til innhold

En felles nettportal for RVTSene. Her finner du alle våre ressurser.

Du finner portalen her

rvts.no

En hjelp for kommuner til utarbeiding av: Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Du finner portalen her

Kommunalhandlingsplan-mal-selvmord.no

Læringssportal som dekker områdene kriser, katastrofer, militært innsatspersonell, tjeneste i katastrofeområder og terror.

Du finner portalen her

Psykososialberedskap.no

Flyktning.net er en ressursportal om psykososialt arbeid med asylsøkere og flyktninger. Portalen samler mye eksisterende fagstoff som kan være relevant for alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid eller som frivillig. Det kan også være nyttig i møte med andre traumatiserte mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Gå til portalen her

Flyktning.net

En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

Gå til portalen her

Foto Seksuellatferd.no

En ressursside med informasjon om seksualisert vold i krig og konflikt og hvordan en kan hjelpe overlevere. Nettsiden fokuserer på arbeid med flyktninger fra Ukraina. Materialet som presenteres kan imidlertid også benyttes i arbeid med overlevere fra andre land.

Gå til portalen her