Go to content

En felles nettportal for RVTSene. Her finner du alle våre ressurser.

Du finner portalen her

Læringssportal som dekker områdene kriser, katastrofer, militært innsatspersonell, tjeneste i katastrofeområder og terror.

Du finner portalen her

Flyktning.net inneholder mye fagstoff som egner seg godt til selvstudium og bruk på interne fagdager. Slik er fagstoffet tilgjengelig når man trenger det. Vår målsetting er at alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid, både frivillige, kommunalt ansatte, i spesialisthelsetjenesten og mottaksansatte, skal finne relevant informasjon i flyktning.net.

Gå til portalen her

En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

Gå til portalen her