Gå til innhold
22/08/2019

Boklansering og seminar

I forbindelse med utgivelse av boka«Asylsøkere og flyktninger – psykisk helse og livsmestring» arrangerer RVTS Nord i samarbeid med Rådet for psykisk helse seminar

27/05/2019

Ny læringsressurs: «Jeg vet»

«Jeg Vet» er en ny læringsressurs utarbeidet av Bufdir for barnehager og skoler, for å gi barn og unge kunnskap om vold, overgrep og mobbing.

24/05/2019

Nytt verktøy: Voldsforskningskart

Nylig lanserte NKVTS voldsforskningskartet, en digital oversikt over kunnskapsoppsummeringer over forsknings- og brukerevaluerte behandlingstiltak for voldsrelaterte problemer.