Gå til innhold
18/12/2018

Rekonstruksjon Utøya

«Rekonstruksjon Utøya» var den første planlagte filmen om 22.juli. Planleggingen,…

14/12/2018

SNAKKE

Under Januarkonferansen som arrangeres av nettverket av instanser i Tromsø som arbeider…

29/10/2018

Taushet tar liv

26. november inviterer Sametinget, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet til…