Gå til innhold
28/02/2023

Høy forekomst av vold og overgrep i Norge

Ni år etter den første nasjonale omfangsstudien av vold og overgrep i Norge, viser en ny omfangsstudie fra NKVTS høy forekomst av alvorlig fysisk vold, partnervold og seksuelle overgrep

13/09/2022

RVTS-konferansen: Trygge fagfolk gjennom 15 år

I år fyller de fem regionale RVTS-sentrene 15 år! I disse årene har vi jobbet for å gjøre dyktige fagfolk enda bedre, og styrke kompetansen om vold, traumer og selvmordsforebygging. Jubileet markerer vi ved å invitere DEG til å bli med oss på en heldags fagreise i vår samlede kompetanse.

Illustrasjon Introduksjonskurs EXIT 24-25.november 2022. Påmelding på nikut.no
06/09/2022

Introduksjonskurs EXIT

RVTS Nord i samarbeid med Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon (NIKUT) og Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten (RKK-Salten) arrangerer denne høsten opplæring for EXIT-gruppeledere