Gå til innhold
03/06/2020

Trøbbel i grenseflatene

En rapport med kommunalt perspektiv på tverrsektorielt samarbeid og utvikling for å fremme en mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge.

02/06/2020

RESILIENS – Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv

RVTS Nord har startet en nyhetsserie der vi løfter frem ressurser som er relevante for mange i situasjonen verden er i nå. Hva beskytter folk under store belastninger? Hvordan kan vi fremme resiliens på individnivå og i omgivelsene? Her er nyhetssak nr. 6 i serien.

25/05/2020

RESILIENS – Resiliente og helsefremmende lokalsamfunn

RVTS Nord har startet en nyhetsserie der vi løfter frem ressurser som er relevante for mange i situasjonen verden er i nå. Hva beskytter folk under store belastninger? Hvordan kan vi fremme resiliens på individnivå og i omgivelsene? Her er nyhetssak nr. 5 i serien.

18/05/2020

RESILIENS – StressmestringsApp

RVTS Nord har startet en nyhetsserie der vi løfter frem ressurser som er relevante for mange i situasjonen verden er i nå. Hva beskytter folk under store belastninger? Hvordan kan vi fremme resiliens på individnivå og i omgivelsene? Her er nyhet nummer 4 i serien!

13/05/2020

Tid for inkludering

Koronakrisen kan berede grunnen for økende polarisering, utenforskap og ekstremisme.

11/05/2020

RESILIENS – Balansekoden

RVTS Nord har startet en nyhetsserie der vi løfter frem ressurser som er relevante for mange i situasjonen verden er i nå. Hva beskytter folk under store belastninger? Hvordan kan vi fremme resiliens på individnivå og i omgivelsene? Her er nyhet nummer 3 i serien!

08/05/2020

Nå er det ekstra viktig å snakke sammen

Når vi ikke kan møtes som vanlig, reduseres muligheten til å avdekke, bistå, trygge og gi hjelp til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Desto viktigere blir det å sette hjelpere i stand til å handle på en uro, og å ha gode samtaler med barn og unge de er bekymret for. Nå lanseres nye Snakke sammen, som gir mulighet til å øve på simulerte samtaler – enten alene eller sammen med kolleger.