RESILIENS – Balansekoden

Balansekoden er en er en effektiv måte å få større selvregulering i hverdagen gjennom bevegelse.

Gjennom måten en utfører en rekke dagligdagse bevegelser og aktiviteter på, kan en ta kontroll på tanker og følelser og oppleve at stressnivået går ned. Det har vist seg som et nyttig verktøy i møte med hverdagsstress og for traumatiserte mennesker.

På hjemmesiden til «Balansekoden» er det lagt ut filmer og beskrivelser av velutviklede bevegelsesverktøy. Øvelsene er støttet av oppdatert kunnskap innen nevrobiologi.