«Plaster på såret»

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS) har lansert kampanjen «Plaster på såret».

Kampanjen er en handlings – og informasjonskampanje hvor en ønsker å belyse utfordringer personer som skader seg selv opplever i møtet med ansatte ved landets legevakter når de trenger hjelp etter selvskading.

Målsettingen er
  • Å bidra med informasjon og kompetanse til hjelpere.
  • Å kartlegge omfanget av det noen beskriver som uheldige møter mellom pasienter som skader seg selv og hjelpere, på nasjonalt nivå

Her finner dere nettsiden!