Gå til innhold

De som er eksperter på egen situasjon er enkeltmenneske og pårørende. Brukerinnsikt gir en verdifull innsikt i tjenesteapparatet. Det er her man kan fange opp behov, og levere det man trenger i feltet i fra erfaringskunnskap. RVTS Nord samarbeider med flere brukerorganisasjoner i videreformidling av informasjon, men også i workshops, og direkte tilbakemeldinger. Vi har også ivaretatt sluttbrukere igjennom vår kliniske virksomhet, og når vi lager e-læringsverktøy.