Nytt verktøy: Voldsforskningskart

Nylig lanserte NKVTS voldsforskningskartet, en digital oversikt over kunnskapsoppsummeringer over forsknings- og brukerevaluerte behandlingstiltak for voldsrelaterte problemer.

«Vold og seksuelle overgrep utgjør en betydelig risiko for dårlig helse og livskvalitet, og en stor del av utsatte personer er i risiko for å oppleve gjentatt vold. For personer som utøver vold, viser studier at mange selv har vært utsatt for vold i oppveksten. For å stoppe denne negative utviklingen er det svært viktig at behandlingen som tilbys er godt evaluert slik at vi vet at den er virksom.

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra NKVTS kartlagt systematiske oversikter av oppsummert forskning, om behandling for personer som er utsatt for og/eller som utsetter andre for vold.»

Slik beskriver det nasjonale kunnskapssenteret om vold og traumatisk stress, NKVTS, på egne nettsider det nye verktøyet «Voldsforskningskartet», som ble lansert mandag 13. mai.

RVTS Nords bidrag

Spesialist i klinisk voksenpsykologi ved RVTS Nord, Marianne Sandbu Ryeng, har sammen med personer fra Folkehelseinstituttet og NKVTS stått for utviklingen og lanseringen av voldsforskningskartet.

– Formålet med systematiske oversikter er å se forskningsresultater fra relevante studier om en problemstilling under ett. En systematisk oversikt gir en grundig oppsummering av hva forskning har vist om en bestemt problemstilling, sier Ryeng i en artikkel på NKVTS.no.

Voldsforskningskartet ble lansert på et eget frokostseminar i regi av kunnskapssenteret. Seminaret ble sendt direkte på nett, og er i etterkant lagt ut i opptak her.