Gå til innhold
Vi inviterer til workshop hvor fokuset er å utvikle et opplegg som kan implementeres i deltakernes egen arbeidshverdag, og brukes i RVTS Nord sin oppfølging av tjenester.
Win Nondakowit, Adobe Stock
Innhold i kurset:

Det vil bli brukt elementer fra- sirkelveiledning, kommunikasjon, konflikthåndtering og traumeforståelse.

Mindfulness- enkle øvelser for stresshåndtering og avspenning. Det kreves ingen forhåndskunnskap.

I workshopen vil det tas utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer med hvordan man blir påvirket av å jobbe med sårbare mennesker, og eget behov for ivaretakelse.

Workshopen vil ha fokus på å øke forståelse av seg selv og andre.

Kurset legger opp til aktiv deltakelse og refleksjon over egen praksis, hvor du deler det du selv er komfortabel med å dele i gruppa.

Første dag vil vi ha fokus på hva som skal til for at du skal være trygg i gruppa, i tillegg til å forstå seg selv i kommunikasjon og konflikt.

Deler av prosjektet er forsket på med gode resultater.

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom RVTS nord og PhD stipendiat Marlene Bruun Lauridsen (UIT). Vi gjennomfører i høst workshopen med ansatte fra to arbeidsplasser, og tar med deres erfaringer/tilbakemeldinger inn i videre opplegg.

Fokuset gjennom workshopen er å utvikle et opplegg som kan implementeres i deltakernes egen arbeidshverdag, og brukes i RVTS nord sin oppfølging av tjenester.

Omfang:

Kurset vil ha omfang av 3 enkeltstående heldagssamlinger våren 2021.

Samlingen vil være:
Torsdag 04.02.21
Torsdag 18.02.21
Torsdag 18.03.21

Ca. tidsrom kl. 09.00-15.00.

Påmeldingsfrist 14. Januar

Pris:

Kurset er gratis. RVTS vil fakturere for dagpakker ved frafall som ikke er meldt på forhånd.

Sted:

Tromsø. Vi kommer tilbake med nærmere info om kurslokale og oppmøte til påmeldte.

Målgruppe:

Ansatte som jobber med brukere med traumehistorie.
Kurset passer for ansatte på barnevern, i psykiske- og sosiale helsetjenester, rustjenester, kriminalomsorgen, NAV, flyktningetjenesten, krisesenter, støttesenter for incest og seksuelle overgrep med flere.

Øvrig info:

Max antall deltakere er 12 stk. Åpen påmelding.

Vi vil kontakte påmeldte i forkant av kurset for å gi kort informasjon om opplegget.

Kursholdere:

Marlene Bruun Lauridsen: Er ansatt på UiT i en stipendiatstilling. Hennes PhD prosjekt omhandle utvikling av profesjonell kompetanse og traumeforståelse. I studiet kom det frem at deltakerne opplevde at sirkelveiledningen bidro til selvivaretakelse bl.a. ved å senke stress, øke selvbevissthet i vanskelige kommunikasjon, økt forståelse for mennesker med traumehistorikk og personlig utvikling. Videre holder Marlene på med en instruktørutdanning i mindfulness og er opptatt av å skape gode tilnærminger for ivaretagelse og utvikling av profesjonell kompetanse innen helse og sosialfaglig utdanning og praksis.
E-post: marlene.bruun.lauridsen@uit.no

Anna Gundersen: Hun har deltatt i Marlenes forskningsprosjekt, og hadde god nytte av å delta. Hun er ellers opptatt av ivaretakelse av hjelperen som tema. Anna jobber med RVTS sitt oppdrag på vold og overgrepsfeltet, med spesielt fokus på risikoutsatte voksne.