Go to content
Vi inviterer til workshop hvor fokuset er å på ivaretakelse av hjelpere/profesjonelle som jobber med traumeutsatte mennesker
Innhold i kurset
Win Nondakowit, Adobe Stock

Det vil bli brukt elementer fra- sirkelveiledning, kommunikasjon, konflikthåndtering og traumeforståelse.

Vi vil også bruke enkle mindfulness-øvelser for stresshåndtering og avspenning. Det krever ingen forhåndskunnskap

I workshopen vil det tas utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer med hvordan man blir påvirket av å jobbe med sårbare mennesker, og eget behov for ivaretakelse.

Workshopen vil ha fokus på å øke forståelse av seg selv og andre.

Kurset legger opp til aktiv deltakelse og refleksjon over egen praksis, hvor du deler det du selv er komfortabel med å dele i gruppa.

Første dag vil vi ha fokus på hva som skal til for at du skal være trygg i gruppa, i tillegg til å forstå seg selv i kommunikasjon og konflikt.

Deler av prosjektet er forsket på med gode resultater.

Omfang

Kurset vil ha omfang av 3 heldagssamlinger høsten 2021.

Samlingen vil være:
Fredag 26.11.21
Tirsdag 14.12.21
Onsdag 15.12.21

Ca. tidsrom kl. 09.00-15.00.

Pris

Kurset er gratis. RVTS vil fakturere for dagpakker ved frafall som ikke er meldt på forhånd.

Sted

Tromsø. Vi kommer tilbake med nærmere info om kurslokale og oppmøte til påmeldte.

Målgruppe

Ansatte som jobber med brukere med traumehistorie.
Kurset passer for ansatte på barnevern, i psykiske- og sosiale helsetjenester, rustjenester, kriminalomsorgen, NAV, flyktningetjenesten, krisesenter, støttesenter for incest og seksuelle overgrep med flere.

Øvrig info

Max antall deltakere er 10 stk. Åpen påmelding.
Vi vil kontakte påmeldte i forkant av kurset for å gi kort informasjon om opplegget.