Gå til innhold

Konferansen «Te ka slags nøtte?» har 20-års jubileum som da til vanlig arrangeres av Korus Nord, men nytt iår er at webinaret arrangeres i samarbeid med regionens øvrige kompetansemiljøer:

  • KoRus-Nord (Kompetansesenter rus, Nord-Norge)
  • NAPHA (Najonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)
  • RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Nord)
  • RKBU Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord)
  • SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus)
  • VIVAT Selvmordsforebygging  

Årets tema er:
«Rus og vold i et samfunnsperspektiv»
«Å leve – om selvmord og selvmordforebygging».


Webinaret er gratis

Foredragene vil publiseres på Youtuben til Korus Nord hvor de da kan sees i ettertid av webinaret.

Informasjon, program og påmelding finner du her!