Gå til innhold
Som en del av opplæringstilbudet i forblindelse med kurslederkurs i Snakke og Jeg vet, ønsker vi nå å invitere alle kursledere i Nordland, Troms og Finnmark til webinar om selvmord og selvskading.

Webinaret er en del av opplæringspakken RVTS Nord tilbyr kursledere i vår region.

Vi anbefaler dette webinaret for å få grunnleggende kompetanse for å forebygge og forstå fenomenet, og kunne veilede, hjelpe og avverge.

Forkunnskap: Kurslederkurs i Snakke og Jeg vet.»