Gå til innhold
Webinaret vil introdusere tilbudet om kompetanseheving Rus og vold, som tilbys den nordligste landsdelen av KORUS Nord og RVTS Nord

Sted: Teams

Målgruppe for webinaret:

Ledere, behandlere, miljøpersonale og saksbehandlere i ulike deler av rus- og psykiske helsetjenester, både i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Nettressursen «Kompetanseutvikling Rus og Vold» er laget av RVTS og KORUS for å heve behandleres, miljøpersonells og saksbehandleres kompetanse på fagområdene rus og vold.

Nettressursen består av forskjellige kunnskapsmoduler om rus og vold. Noen av modulene gjennomføres som E-læring, og andre vil være workshop moduler. KORUS og RVTS skal bistå med å implementere nettressursen og de ulike kunnskapsmodulene i tjenestene.

Se nettsiden for mer informasjon
Kontaktpersoner:

Liv Salen, KORUS Nord 

Mikael Aagaard, KORUS Nord

Liv Eli Gaup, RVTS Nord  

Wibeke Pedersen, RVTS Nord