Gå til innhold
RVTS Nord inviterer til en webinarserie spesielt rettet mot psykososiale kriseteam

Vi ønsker å gi faglig påfyll på tema som er etterspurt av kriseteamene, og skape en arena for felles refleksjon, erfaringsutveksling og nettverksbygging, som kommer i tillegg til de årlige nettverkssamlingene i Finnmark, Troms og Nordland.

Webinarene vil bestå av faglige innlegg, og diskusjoner i grupper og plenum, og foregå på Teams. Vi oppfordrer gjerne kriseteam til å benytte anledningen til å møtes, også i interkommunale samarbeid hvor dette er aktuelt, og vil da tilrettelegge gruppediskusjonene også for dere som sitter samlet fysisk.

Det blir flere webinarer i løpet av 2022.

Tema for webinaret: Samtaler om døden med barn

Ann Christin Elvemo forteller om foredraget sitt:

Jeg vil i mitt foredrag ta utgangspunkt i samtale om døden med barn med fokus på å være dialogisk og jeg vil reflektere litt over hva det betyr. En av de viktige elementene i dialogisk samtale er at det er: «en samtale uten skjulte hensikter.» I møte med barn har vi voksne mange hensikter med samtalen. Vi vil mye og vi tror vi vet hva som er best for barnet. Jeg vil dele noen erfaringer av hva som kan skje dersom vi voksne søker å legge bort litt av våre «hensikter» og vandre inn i sorgens landskap sammen med barnet, litt mer på barnets premisser.

Jeg er prest i Grønnåsen kirke i Tromsø og har nesten 25 års erfaring som prest i Norge og i USA.

Jeg har meste erfaring i å jobbe med barn som etterlatte i forbindelse med begravelse. I tillegg har jeg erfaring i å samtale med og undervise barn, men mest ungdommer, i sorg. Jeg har besøkt barnehager og skoler og vært en ressurs i grupper, for enkeltpersoner og for familier i sorg. Jeg har erfaringer fra å mislykkes og erfaring fra å få til samtalene. Det er med utgangspunkt i mine erfaringer at jeg vil holde dette foredraget.

Info
  • Alle som skal delta må melde seg på, selv om de skal sitte sammen med andre på én felles link til Teams. Dette er pga. dokumentasjon av deltakelse.
  • De påmeldte vil få tilsendt link til webinaret etter at påmeldingsfristen er gått ut, senest dagen før webinaret.

Opptak av de faglige innleggene på webinarene vil i etterkant være tilgjengelige på nettsiden til RVTS Nord, hvor det nå er en egen kompetanseportal for kriseteam, som en får tilgang til gjennom å registrere seg og logge inn her.

Flere webinarer vil komme i serien, her er en oversikt med foreløpige titler på det som er avklart: 

  • 04.11 Barn som etterlatte: Psykososiale vansker etter brått tap av en forelder m/ Lisa Victoria Burrell

Velkommen til webinar! Vi gleder oss til å se dere.