Gå til innhold
RVTS Nord inviterer til en webinarserie spesielt rettet mot psykososiale kriseteam

Vi ønsker å gi faglig påfyll på tema som er etterspurt av kriseteamene, og skape en arena for felles refleksjon, erfaringsutveksling og nettverksbygging, som kommer i tillegg til de årlige nettverkssamlingene i Finnmark, Troms og Nordland.

Webinarene vil bestå av faglige innlegg, og diskusjoner i grupper og plenum, og foregå på Teams. Vi oppfordrer gjerne kriseteam til å benytte anledningen til å møtes, også i interkommunale samarbeid hvor dette er aktuelt, og vil da tilrettelegge gruppediskusjonene også for dere som sitter samlet fysisk.

Det blir flere webinarer i løpet av 2023.

Tema for webinaret: Organisering av psykososial førstehjelp i Tromsø  m/ Mats Berntsen, leder av Tromsø kriseteam

I 2022 omorganiserte Tromsø kommune sitt psykososiale kriseteam. Teamet har gått fra å være en frivillig ordning til å bli beredskapsordning. Tromsø kommune, ved avdelingsleder Mats Berntsen skal dele teamet sine erfaringer og tips om det å bygge opp et faglig sterkt psykososialt kriseteam som gir psykososial førstehjelp i høy kvalitet.

Info
  • Alle som skal delta må melde seg på, selv om de skal sitte sammen med andre på én felles link til Teams. Dette er pga. dokumentasjon av deltakelse.
  • De påmeldte vil få tilsendt link til webinaret etter at påmeldingsfristen er gått ut, senest dagen før webinaret.

Opptak av de faglige innleggene på webinarene vil i etterkant være tilgjengelige på nettsiden til RVTS Nord, hvor det nå er en egen kompetanseportal for kriseteam, som en får tilgang til gjennom å registrere seg og logge inn her.

Velkommen til webinar! Vi gleder oss til å se dere.