Gå til innhold
Fylkesmannen i Nordland og Troms og Finnmark sammen med NAPHA, KoRus Nord og RVTS Nord inviterer til to halve dager med digital nettverkssamling for ACT- og FACT-team, og forprosjekter i Nordland, Troms og Finnmark.

Dag 1 – 22.september:
Hensikt og mål: Faglig og organisatorisk utvikling av teamene med bakgrunn i resultater fra evaluering av de 7 første FACT-teamene i Norge.

Dag 2 – 23.september:
Hensikt og mål: Teamene deler kunnskap og erfaring rundt recovery-orientert arbeid både i planer, tenkning og praksis.

Kurset blir arrangert på Teams, lenke til Teamsmøtet sendes ut til kontaktpersonene i teamene etter at påmeldingen er utgått.

Målgruppe:

ACT/FACT team i Nord-Norge, interesserte kommuner og spesialisthelsetjenester.

Samlingen åpner også for deltakelse av kommuner/spesialisthelsetjenester som ønsker å vite mer om hvordan ACT/FACT fungerer.

Program