Gå til innhold
Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark sammen med NAPHA, KoRus Nord og RVTS Nord inviterer til to halve dager med digital nettverkssamling for ACT- og FACT-team, og forprosjekter i Nordland, Troms og Finnmark.

Nettverkssamlingen er lukket arrangement for ACT/FACT team i Nord-Norge.

Program og mer informasjon kommer senere