Gå til innhold
Dette kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes.

Du finner kurset her

Hensikten med kurset

Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i barnehage og skole tryggere når det gjelder det å snakkemed barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.

Hvem er kurset for?

Ansatte i barnehager og skoler

Hva vil jeg lære?
Kurset er delt inn i to hovedkapitler:

Hva må du vite:

Hva er vold og seksuelle overgrep?
Hvem utsettes for vold og seksuelle overgrep?
Hvem utøver vold og seksuelle overgrep?
Hva er tegnene på vold og seksuelle overgrep?
Hva er skadene av vold og seksuelle overgrep?
Hva må du gjøre:

Hvordan man kan avdekke vold og seksuelle overgrep
Rutiner for melding til barneverntjenesten og/eller politi
Hvordan man kan følge opp barn som har opplevd vold eller overgrep
Hvordan man kan forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn

Gjennomføring

Det vil ta mellom 3 og 5 timer å gjennomføre kurset. Man kan jobbe individuelt eller sammen med andre. Vi anbefaler at man organiserer opplæringen i enheten slik at refleksjonsoppgavene gjøres gruppevis.
Kurset inneholder tester. For å kunne ta testene må du være pålogget med brukernavn og passord. Dersom du ikke har det kan du selv opprette deg en brukeprofil. Se nærmere instruksjoner i kursrommet under valget Tester.

Etter at testene er gjennomført og riktig besvart vil du få tilsendt kursbevis til din e-postadresse.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men fordi kurset retter seg mot ansatte i barnehage og skole vil pedagogisk utdanning eller erfaring være et godt utgangspunkt.