Gå til innhold
RVTS Nord bidrar med undervisning inn i videreutdanningen i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk ved UiT- Norges Arktiske universitet.

Vold som et generelt problem i samfunnet er økende. Samtidig er det også rettet mer oppmerksom på den skjulte volden som utøves i nære relasjoner. Videreutdanning skal øke den generelle kompetansen innefor vold og aggresjonsproblematikk til ansatte i privat og offentlig sektor som i sitt arbeid møter mennesker som er utsatt for vold eller som arbeider med mennesker som utøver vold

Les om utdanningen her