Gå til innhold
RVTS Nord bidrar med undervisning inn i videreutdanningen i krisehåndtering og traumebehandling ved UiT- Norges Arktiske universitet.

Studiet henvender seg til ansatte i privat og ofentlig sektor som i sin jobb kan møte utfordringer når det gjelder krisehåndtering og krise- og traumerammede. Det kan være ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, familievernkontor, skole, krisesenter, politi, barnevern, medlemmer i kriseteam og lignende.

Les om utdanningen her