Gå til innhold
Velkommen til ungdom med fluktbakgrunn

I Norge bor det i dag ca. 22.000 barn som har foreldre som er flyktninger. I tillegg bor det mange hundre barn og unge i Norge som har flyktet alene.

De bor i hele landet. De er mest forskjellig, men det de alle har til felles er at de har røtter i en annen realitet enn den norske. Noen kom med foreldrene sine, noen kom alene, noen er født i Norge, men alle må finne ut av og forholde seg til forskjellige virkeligheter.

Å måtte gjøre dette gjør at man får viktige og verdifulle ferdighet, men det kan også føre til store belastninger.

På verdens flyktningdag 20.juni vil vi sette søkelyset på disse unge og se nærmere på følgende temaer:

  • Enslige unges reiser gjennom verden
  • Enslige mindreårige asylsøkere i asylmottak og omsorgssentre
  • Forskning og praksiserfaringer om ungdommer som blir bosatt i Norge
  • Identitet som krysskulturelle ungdommer
  • Praktisk arbeid i skole og fritid
  • Flyktningungdom utsatt for vold og overgrep, og med utfordringer knyttet til rus og kriminalitet
  • Rasisme og diskriminering
Målgruppe

Ansatte i omsorgssentre og asylmottak, barnevernet, skole, helsetjenesten, NAV, flyktningtjenesten, representanter/verger, fritidsklubber, frivllige organisasjoner m.m.

Info
  • Dette er et gratis arrangement.
  • Man kan delta digitalt!
Program