Gå til innhold
Det er mye fokus på ungdom som er involvert i kriminalitet, særlig i forbindelse med narkotika- og gjengkriminalitet. Det uttrykkes bekymring for at sårbar ungdom som faller utenfor skolesystemet eller vokser opp i fattigdom rekrutteres til å være løpegutter for kriminelle nettverk innen narkotikakriminalitet, blant annet i politiets trusselvurdering for 2021.

I Norge har det hittil vært mest fokus på mindreårige migranter i forbindelse med menneskehandel, der barn og unge har blitt utnyttet til bl.a. butikk- og lommetyveri og salg av narkotika. RVTSene ønsker å se nærmere på ungdomskriminaliteten i Norge i et menneskehandelsperspektiv, og inviterer derfor til et nasjonalt nettseminar om dette 12. oktober 2021.

Vi vil se nærmere på situasjonen i Norge og andre europeiske land, og undersøke hvordan det å se på ungdomskriminalitet i et menneskehandelsperspektiv kan bidra til god forebygging og riktig hjelp til ungdom involvert i kriminalitet.

Illustrasjon: Adobe Stock, vector_s
Målgruppe

Alle som jobber med sårbar ungdom og ungdom involvert i kriminalitet (SLT, politi, barnevern, utekontakter, helsetjenesten, skoleansatte, asylmottak, flyktningtjenesten, frivillige organisasjoner m.m.)

 

 

Program og mer informasjon finner du her

Seminaret arrangeres av  RVTS Nord, RVTS Midt, RVTS Vest, RVTS Øst og RVTS Sør. Det vil bli arrangert regionale samlinger i tilknytning til det nasjonale seminaret. Informasjon om dette vil etter hvert bli lagt ut på nettsidene til de ulike RVTSene.

For mer informasjon om de regionale samlingene, kontakt RVTS i din region:
RVTS Nord: Kirsten Eriksen (Kirsten.Eriksen@unn.no)
RVTS Midt: Merethe Garnes Hellen (merethe.garnes.hellen@stolav.no)
RVTS Vest: May-Irene Wergeland (may-irene.wergeland@helse-bergen.no)
RVTS Sør: Pernille Lavoll Baade (pernille.lavoll.baade@rvtssor.no)
RVTS Øst: Line Ruud Vollebæk (line.vollebaek@rvtsost.no)