Gå til innhold
Vi inviterer til gratis fagdag 29. april
Adobe Stock – Андрей Яланский

Når mennesker blir rammet av alvorlige hendelser kan det oppstå ulike reaksjoner. Noen ganger kan disse være milde, men andre ganger kan de prege personen, familien og nettverket på en slik måte at det blir vanskelig å håndtere livet. Gjennom denne fagdagen vil Atle Dyregrov snakke om oppfølging etter traumer og psykososiale kriser.

Gjennomføring

Fagdagen arrangeres digitalt, og du som har meldt deg på vil få tilsendt en lenke til  Zoom. Da er det bare å klikke seg inn og følge instruksjonen du får. Et tips er å logge seg på fagdagen i god tid før, gjerne 15 minutter før oppstart. Man trenger ikke laste ned noen program på datamaskinen på forhånd, men det er selvfølgelig vesentlig at du har tilgang på kamera og mikrofon.

Fagdagen er gratis!

Link for pålogging til fagdagen sendes ut dagen før

Foredragsholder
Foto: Ingrid Wollberg, TV2

Psykolog, dr. philos. Atle Dyregrov er spesialist i klinisk psykologi og professor: Han arbeider ved Klinikk for krisepsykologi. Dyregrov er en av grunnleggerne av Senter for Krisepsykologi i Bergen som nå er en del av Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Han har i hele sin karriere arbeidet med ulike traume- og krisesituasjoner, inkludert større ulykker og katastrofer i både inn- og utland. Han har skrevet mer enn 300 faglige artikler, bøker og bokkapitler på området. Hans arbeider er oversatt til mange språk og brukes som grunnlag for hjelp til krise- og katastroferammede, og han betraktes som en nestor innen fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. I 2014 ble han utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.