Gå til innhold
Vi arrangerer en fagdag på Nord universitets Campus i Bodø 30. august i samarbeid med Nord universitert, med relevans for kommunalt ansatte innen oppvekst, skole og helse, spesialisthelsetjenesten, flyktninge- og mottakstjenesten, ideelle/humanitære organisasjoner, og studenter og ansatte ved universitetet.
Målet med fagdagen

Øke forståelsen for traumeopplevelser generelt, og mer spesifikt bidra til at mottak og bosetting av flyktningene fra Ukraina og andre land blir så bra som mulig.

Program
Info

Arrangementet er gratis, inkludert varm lunsj, og har relevans for oss alle.
Fagdagen blir også streamet.