Gå til innhold
Kurset tar for seg tema som er grunnleggende i behandling av traumepasienter. Deriblant behandling av flyktninger og asylsøkere. Det gis et særlig fokus på forståelse og teori rundt begrepet traume og behandling, samt fordypning i hva behandlere og miljøpersonell må være spesielt oppmerksomme på, og hva disse kan gjøre.
Hensikten med kurset

Å heve kompetansen for hva traumer er og hvordan disse kan avdekkes og behandles.

Hvem er kurset for?

Behandlere og miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten, med særlig vekt på psykisk helsevern for voksne. Men alle innen helse- og sosialsektoren kan ha nytte av kurset.

Hva vil jeg lære?
Kurset er delt inn i tre hoveddeler:

Fellesdelen tar for seg grunnleggende kompetanse om traumer og bidrar til at de som jobber med traumer i spesialisthelsetjenesten får et felles teoretisk grunnlag.
I modulen for behandlere er kartlegging av traumer og faseorientert behandling sentrale temaer.
I modulen for miljøpersonell er innholdet spesielt tilpasset miljøterapeutisk arbeide.
I alle modulene møter man både brukere og fagpersoner som deler av sin erfaring og kompetanse.

Gjennomføring

Kurset kan gjennomføres som rent e-læringskurs eller (for Nord-Norge) som en kombinasjon av e-læring og samlingsbasert undervisning.
Som rent e-læringskurs er det beregnet å bruke ca. 12 timer å gjennomføre fellesdelen, 18 timer på behandlerdelen og 12 timer på miljøpersonelldelen, alle inkludert arbeid med spørsmålene i kurset.
Kurset er godkjent av Norsk psykologforening, Norsk ergoterapeutforbund, Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund. Kurset er derfor tilrettelagt for å oppnå kursbevis.
Hvilke forkunnskaper må jeg ha?
Kurset er spesielt beregnet på behandlere og miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten og krever grunnleggende helsefaglig kompetanse basert på den enkelte yrkesgruppe.