Gå til innhold
Velkommen til Tidlig inn-webinar med KORUS, R-BUP/RKBU og RVTS kursdag 2: Vold i nære relasjoner

Dette er en invitasjon og et tilbud til kommuner i Norge som allerede har gjennomført Tidlig Inn- programmet og hvor ansatte ønsker oppfriskning eller en mulighet for opplæring fordi de av ulike grunner ikke deltok i egen kommunes opplæring.

Webinaret består av tre enkeltstående digitale kursdager innen temaene «alkohol og graviditet», «vold i nære relasjoner» og «psykisk helse i svangerskap og barseltid». Undervisningen er komprimert og hver økt har en varighet på tre timer. Webinaret erstatter ikke et fullt opplæringsløp, men har som mål å gi økt kunnskap om tema samt innføring i bruk av kartleggingsverktøy.

Målgruppe:

Jordmødre, helsesykepleiere, fastleger, psykologer og andre i Tidlig Inn- kommuner som gjennom sitt arbeid møter gravide, deres partnere og småbarnsforeldre.

Sted: Teams

Kursdag 2: Vold i nære relasjoner

Ansvarlig: RVTS
Dato: Torsdag 23.mars 2023
Tid: Kl. 09.00-12.00
Påmelding til vold i nære relasjoner: Påmelding her
Påmeldingsfrist: 15. mars 2023

Kontaktperson RVTS:

mette.ekenes.garmannslund@helse-bergen.no
linda.renate.kvalvik@helse-bergen.no

Andre kursdagene: