Gå til innhold
Velkommen til Tidlig inn-webinar med KORUS, R-BUP/RKBU og RVTS kursdag 1: Alkohol og graviditet

Dette er en invitasjon og et tilbud til kommuner i Norge som allerede har gjennomført Tidlig Inn- programmet og hvor ansatte ønsker oppfriskning eller en mulighet for opplæring fordi de av ulike grunner ikke deltok i egen kommunes opplæring.

Webinaret består av tre enkeltstående digitale kursdager innen temaene «alkohol og graviditet», «vold i nære relasjoner» og «psykisk helse i svangerskap og barseltid». Undervisningen er komprimert og hver økt har en varighet på tre timer. Webinaret erstatter ikke et fullt opplæringsløp, men har som mål å gi økt kunnskap om tema samt innføring i bruk av kartleggingsverktøy.

Målgruppe:

Jordmødre, helsesykepleiere, fastleger, psykologer og andre i Tidlig Inn- kommuner som gjennom sitt arbeid møter gravide, deres partnere og småbarnsforeldre.

Sted: Teams

Kursdag 1:

Alkohol og graviditet
Ansvarlig: KORUS
Dato: Onsdag 15. februar 2023
Tid: Kl. 09.00-12.00
Påmelding til graviditet og rus: Påmelding her
Påmeldingsfrist: 31. januar 2023
Kontaktperson KORUS:
nina.marta.joergensen.stangeland@helse.bergen.no

Andre kursdagene: