Gå til innhold
Menneskehandel er et temaområde som i praksis berører store deler av tjenesteapparatet og krever tverrfaglig og tverretatlig innsats for å identifisere og følge opp ofre/mulige ofre for menneskehandel.

Formålet med konferansen er å heve kompetansen på hvordan identifisere mulige ofre for menneskehandel, gjøre de ulike aktørene kjent med hverandres muligheter, og påbegynne et arbeid om få til et regionalt samarbeid på tvers av etater.

  • Powerpointpresentasjonene fra konferansen finner du helt nederst i denne artikkelen

Målgrupper:

Barnevern, politi, skole, NAV, arbeidstilsyn, Bufetat, helsesøstre, krisesentre, familievernkontor, flyktningehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, bistandsadvokater og frivillige organisasjoner.

Praktiske opplysninger:

  • Begrenset antall plasser
  • Overnatting og reiseutgifter dekkes av den enkelte.
  • Radisson Blu tilbyr hotellrom til en pris av 995,00 for singelrom og 1050 for dobbeltrom per natt, under forutsetning av at du booker direkte til hotellet innen den 22.04.2019.
  • Påmeldte deltakere som IKKE møter opp, blir fakturert med 600,00 per dag for å dekke inn faktiske utgifter.

Program:

Foredragsholdere: