Gå til innhold
Møter du traumatiserte mennesker i ditt arbeid? Dette er et kurs i stresshåndtering og stabilisering med kunst og uttrykksterapeutiske metoder.

Kurset vil gi ansatte verktøy til å mestre stress i egen arbeidshverdag. Verktøyet kan også brukes i direkte arbeid med traumatiserte mennesker.

Kurset er basert på EXIT (Expressive Arts in Transition), som er en gruppeintervensjon basert på kunst- og uttrykksmetoder (KUT). Det er tilpasset arbeid med mange målgrupper.

For deltakere som allerede har EXIT-kurs, vil dette være en oppfriskning. For nye vil det være en innføring i verdifulle forskningsbaserte verktøy. Kurset telles som forkurs til opptak til EXIT-gruppelederkurs.

Kurset arrangeres i samarbeid med Melinda Meyer, instituttleder ved Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon (Nikut).

Praktisk info

Kurset arrangeres over to samlinger:

  • 1. samling: 17. og 18. september.
  • 2. samling: 21. og 22. november.

Det er et begrenset antall plasser. Ved stor pågang vil det bli satt begrensninger på antall deltagere fra samme arbeidsplass.

Påmeldingsfristen er 1. september, og påmeldingen gjelder for begge samlingene og alle fire kursdager.

Bekledning: Ta på deg klær som er gode å bevege seg i. I tillegg anbefaler vi å ta med en skjorte eller annet som du ikke er redd for å få malingsflekker på.

Kurset er gratis – men ved manglende oppmøte, eller avmelding etter 9. september 2019, blir man fakturert med kroner 1000 per samling.

Det blir servert gratis lunsj alle dagene.