Gå til innhold
Møter du traumatiserte mennesker i ditt arbeid? Dette er et kurs i stresshåndtering og stabilisering med kunst og uttrykksterapeutiske metoder.

Kurset er basert på EXIT (Expressive Arts in Transition), som er en gruppeintervensjon basert på kunst- og uttrykksmetoder (KUT). Det er tilpasset arbeid med mange målgrupper.

På grunn av koronasituasjonen måtte vi avlyse del 2 av stressmestringskurset 23. og 24. mars 2020. Dette arrangerer vi 7. og 8. september 2020, hvor samlingen vil foregå på Zoom. Siden kurset vil foregå på Zoom så kan vi kan åpne for noen flere deltakere.

Stressmestringskurset vil dreie seg om hvordan du kan benytte EXIT som metode i ditt arbeid.

Kurset er gratis

Kurset arrangeres i samarbeid med Melinda Meyer, instituttleder ved Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon (Nikut).

De påmeldte vil få tilsendt en Zoom link når kurset nærmer seg.

Program kommer senere!