Gå til innhold
Snakke er en opplæringsplatform som skal øke fagkunnskap, men primært gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. Kunnskapsgrunnlaget for portalen SNAKKE baserer seg på våre tre kunnskapskilder forskningskunnskap, brukerkunnskap og erfaringskunnskap.

SNAKKE er ikke en metodeopplæring, men en hjelp til bevisstgjøring og øving på disse fellesfaktorene. I simuleringen har vi valgt å ha fokus på åpne spørsmål og kommunikasjon som fremmer fri fortelling.  

SNAKKE har flere deler; SNAKKElab, SNAKKEsim og kunnskapsdelen LærMer.

I SNAKKElab vises filmer av barn i samtale med en voksen. Samtalene er ment som læring og inspirasjon til å reflektere over egen kunnskap og egne følelser: Hva kan jeg møte i en slik samtale? Ville jeg valgt den samme tilnærmingen som i filmen eller ønsker jeg å gjøre noe annet? Hvordan er vi enige om å gjøre det hos oss?

SNAKKEsim er simulering av samtaler med barn. Du går inn i rollen som en voksen stilt overfor barn du tenker kan ha blitt utsatt for overgrep, vold eller annen form for omsorgssvikt.  Gjennom en simulert relasjon kan du øve deg på bedre dialog med barn og unge.

I LærMer kan du lese om det du blir opptatt av når du spiller eller ser film: Hvordan samtale med barn, hva er mitt ansvar og hvordan kan jeg forberede meg?

Den digitale opplæringsplattformen og tilgangen til spillet SNAKKEsim er åpen og tilgjengelig for alle, og kan fritt tas i bruk. Instruksjon til hvordan du laster ned og spiller SNAKKEsim finner du under ØVE eller Start Spillet. Om du trenger teknisk assistanse, send e-post. Den kan også brukes om du har andre spørsmål om siden eller ønsker at opplæringsprogrammet skal gjennomføres i din kommune eller arbeidsplass.