Gå til innhold
Sinnemestring Brøsetmodellen er et utdanningsprogram for fagfolk som møter utøvere av vold i nære relasjoner
Datoer
  • Høsten 2023: 20 -22 september,  22 – 24 november
  • Våren 2024: 1 -2 februar, 14 – 15 mars, 17 – 19 april, og hjemmeeksamen 8 mai.

Påmeldingsfrist: 01.september 2023

Faglig innhold

SBM bygger på kognitiv evidensbasert teori, og innføringsseminaret i kognitiv terapi er godkjent av Norsk Forening for Kognitiv Terapi.
Modellen er program- og manualbasert, og gir opplæring i gruppe- og individualbehandling. Det er utviklet manualer og arbeidsbøker for begge tilnærmingene og en egen manual for ansatte i kriminalomsorgen.
I SBM henvises det også til annet kunnskaps- og metodegrunnlag hentet fra f.eks. moderne traumeforståelse, affektbevissthet, stressmestringsmetoder, mentalisering o.a.

Målgruppe

Ansatte i kommunale tjenester innenfor psykisk helse og rusfeltet, barneverntjenesten, helsestasjon, utekontakt eller andre kommunale tjenester.
Ansatte i familievernkontor, DPS, ruspoliklinikker, -institusjoner eller andre deler spesialisthelsetjenesten samt ansatte i kriminalomsorgen (friomsorg eller fengsel).
Det er en fordel at muligheten for å etablere et sinnemestringstilbud i virksomheten er drøftet med ledelsen, og at det i utdanningsperioden er mulig å praktisere tilbudet i egen virksomhet.

Praktiske opplysninger

Utdanningsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet, og det er ingen kursavgift.

Nytt utdanningsprogram i landsdelen

Det vises til vedlegg «Informasjon om opplæringsprogram » og www.sinnemestring.no for utfyllende informasjon om innhold og organisering av utdanningen.

Vennligst ta kontakt med undertegnede om det er noe du lurer på.

Kontakt:

Stig Jarwson ; stig.jarwson@stolav.no eller Anne Meisingset ; anne.meisingset@stolav.no

Mobil : 916575 90 eller 938 58 060