Gå til innhold
Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, SIFER-Nord, og RVTS Nord inviterer ansatte i kommuner, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenester til digital konferanse
Carlos Castilla – Adobe Stock

Konferansen handler om samarbeid og hjelpetilbud i møte med mennesker som har begått eller står i fare for å begå voldshandlinger eller seksuallovbrudd.

Forelesninger fra Helsedirektoratet, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), SIFER-Nord, RIO – En landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, TryggEst og Konfliktrådet, med flere.

Konferansen kan følges her:
Følg dag 1 her
Følg dag 2 her
Mål for konferansen

Belyse muligheter og utfordringer i feltet, og se på hvordan vi kan møte mennesker på en god måte gjennom aktiv samhandling og et ressursorientert fokus.

Konferansen går over to dager, er nettbasert og gratis!
Konferansen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet for spesialistutdannede hos psykologforeningen.


Program:

Program dag 1

Program dag 2

 

 Tema

Konferansen omhandler tema som brukerperspektivet i tverrfaglig samarbeid, «Good Life»-modellen i behandling av seksuallovbruddsproblematikk, det nye lavterskeltilbudet «Det finnes hjelp» for personer med egenidentifisert risiko for å begå seksuelle overgrep mot barn, tilbakeføring etter straffegjennomføring (tilbakeføring.no), gjenopprettende prosess, vern av risikoutsatte voksne og møte med aggresjonsproblematikk (MAP) med flere.

Målgruppe

For ansatte i kommuner, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten.
Konferansen er åpen for alle interesserte.