Go to content
RVTS Nord og Krisesenteret i Vesterålen inviterer til regional krisesentersamling for ansatte og ledere i krisesentrene i Nordland, Troms og Finnmark
Tema

Trusselvurdering og risikohåndtering i møte med de utsatte, spesielt rettet mot § 4 Individuelle sikkerhetstiltak i Sikkerhetsforskriften. Praksisfeltet vs. teori.

Mål for samlingen:

Krisesentrene får kompetanse til å ivareta brukere ut fra gjeldende lovverk og praksis, uavhengig av størrelse og beliggenhet på senteret. Forstå og bli trygg i egen rolle.

Med forbehold om endringer i program.

Samlingen vil gjennomføres digitalt hvis det ikke er mulig å gjennomføre en fysisk samling av hensyn til Covid-19.

Info

For booking av hotellrom bruk referansenr. 47671031

RVTS Nord har satt av en pott til reisestøtte som vi fordeler ut fra behov til sentrene. Behov meldes Anna på epost innen 15. september

Program
Dag 1

11.30 Lunsj


12.30 Velkommen v/ Vesterålen krisesenter og RVTS Nord

  • presentasjon av deltakere og gjester
  • presentasjon av Vesterålens krisesenter

12.45 Hvor trykker skoen i dag? v/ Line Hågensen  krisesenteret i Vesterålen


13.15 Trussel-, Risiko- og sikkerhetsvurdering jfr. Sikkerhetsforskriften og faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet v/ Ina Storkjørren Vetrhus, Bufdir


14.00 Pause


14.15 Informasjon om Risikovurderingsprosjektet til Krisesenteret i Vestfold; Hva har de gjort og erfaringer v/ Susanne Tilke Thon Kristiansen, miljøterapeut, krisesenteret i Vestfold (digitalt innlegg)


14.50 Pause


15.00 Fortsettelse Informasjon om Risikovurderingsprosjektet til Krisesenteret i Vestfold; Hva har de gjort og erfaringer v/ Susanne Tilke Thon Kristiansen, miljøterapeut, krisesenteret i Vestfold (digitalt innlegg)


15.30 Pause


15.40 Klargjøring av roller og funksjoner i arbeidet med partnervold hos politiet
Risiko-, trussel- og sikkerhetsvurderinger- hva er hva?
v/ Tore Olsrud, Tanja Lorvik og Christian Sørensen, trusselkoordinatorer ved Finnmark, Nordland og Troms politidistrikt.


16.30 Avslutning av dagens program


19.00 Middag


Dag 2

08.30 Arbeid med risiko- og trusselvurderinger på krisesentre gjennom case.
Bufdir, RVTS Nord, politiet, Statsforvalter og RESAK deltar i diskusjon sammen med krisesentrene.


10.30 Pause med utsjekk


11.00 Plenum- Fremlegg av arbeid i grupper.
Hva har vi lært? Hva kan forbedres?


12.00 Oppsummering av dagens arbeid


12.30 Lunsj


Program slutt

Inviterte gjester til samlingen
  • Bufdir
  • Statsforvalteren som utfører tilsyn med kommunes krisesentertilbud i Nordland, Troms og Finnmark
  • Samisk nasjonalt kompetansesenter bl.a. for kommunes krisesentertilbud, NASAK