Gå til innhold
Fylkesmannen i Nordland, i samarbeid med RVTS Nord, har gleden av å invitere til en nettverkssamling for de psykososiale kriseteamene i Nordland. I år gjennomføres bare én nettverkssamling for hele fylket 5-6 oktober 2020 i Bodø.

Fokuset i år vil være kriseteamenes rolle og arbeid når det har skjedd et selvmord. Det vil jobbes i mindre grupper med en case og en diskusjonsøvelse.

Temaer vi vil være innom er:

  • Oppfølging av barn og ungdom.
  • Ivaretakelse av teamets medlemmer.
  • Utfordringer i små samfunn.

Arrangørene dekker dagpakker for deltakerne, men reise og opphold må dekkes av kommunene.

Målgruppe: Psykososiale kriseteamer i Nordland

Covid-19 kan gi noen utfordringer. Hotellet har begrenset plass grunnet smittevernreglene, og vi kan derfor bare ha inntil 80 deltakere. Dersom anbefalingene fra FHI til høsten fraråder fysiske kurs/konferanser, må vi avlyse nettverkssamlingen.

Program
Påmelding er utgått

Frist for bindende påmelding er 16. september senest kl 12.00.

Spre informasjon om nettverkssamlingen og sett av dagene.