Gå til innhold
Fylkesmannen i Nordland og RVTS Nord ønsker å invitere ledere og medlemmer i de psykososiale kriseteamene på Helgeland til nettverkssamling.

Påmelding her