Gå til innhold
Invitasjon til kurset «Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!». Dersom anledning kan du også delta med innspill på workshop rundt kulturell og språklig tilpassing av kurset for bruk i samiske områder.

Vivat, RVTS Nord, RVTS Midt og SANKS jobber alle med selvmordsforebygging i samiske områder og har sett behovet for at god opplæring tilpasses kulturelt og språklig for best mulig resultat.

Erfaring med Vivat sitt kurs OPS! har vist at det kan være spesielt egnet for oversetting og kulturell tilpasning. Kurset er godt egnet til å utvikle lokalsamfunn mer beskyttet mot selvmord. Dette nås gjennom å gjøre enkeltpersoner, ressurser og nettverk som allerede finnes mer i stand til å oppdage selvmordstanker og hjelpe.

Om OPS!

OPS! er et halvdagskurs som forbereder deltakerne til å oppdage at noen har selvmordstanker, og hjelpe personen til kontakt med noen som kan gi videre hjelp. Korte filmer viser betydningen av å være oppmerksom på selvmordstanker. Diskusjoner og praktiske øvelser stimulerer til læring.

Du inviteres med dette til å blir med som deltaker på kurset Oppmerksom på selvmordstanker (OPS!) Kurset vil bli kjørt på norsk etter standard rutine.

Umiddelbart etter kurset er ferdig vil vi samle deltakerne for å hente inn deres synspunkt og innspill i forhold til hvorvidt kurset kan fungere på de samiske språkene, og hvordan det i så fall må tilpasses for å passe bedre inn for samiske deltakere.

Dersom du kun ønsker å delta på OPS! kurset, så er du hjertelig velkommen til det.

Tid: 18. september 08.30 – 15.30 Sted: Fyrhuset, UNN Åsgård, Tromsø
Program for dagen

08.30 – 08.45 Velkommen

08.45 – 12.45 «Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!»

12.45 – 13.30 Lunsj

_______________________

13.30 – 15.30 Samle innspill/Workshop:

Er det mulig å tilrettelegge kurset for bruk på sør-, lule- og nordsamisk?Hva slags tilpasninger må gjøres, språklig og kulturelt?
Kurset er uten kostnad og inkluderer lunsjpakke.

Påmelding snarest, innen 12. september på mail til Marianne Larssen ved RVTS Nord, marianne.larssen@unn.no 777 54 385

Husk å melde oss hvorvidt du kan være med på workshop for innspill eller ikke!

Med vennlig hilsen

På vegne av VIVAT, SANKS, RVTS Nord og RVTS Midt
v/ Marianne Larssen og Ann- Jorid Møller