Gå til innhold

RVTS Nord og SIFER Nord inviterer med dette fagfolk som jobber med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner til opplæring i risikokartleggingsverktøyet SARA-V3.

SARA-V3 er ett strukturert faglig risikovurderingsverktøy med fokus på partnervold, og er utviklet for ulike typer faggrupper som arbeider i kontekster der partnervold er et tema.
Rettigheter til den norske versjonen tilligger Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), Haukeland universitetssjukehus. Kursholderne er begge ansatt i SIFER, og har vært med på å oversette SARA-V3 til norsk.

Praktisk info

Kurset er over to dager, og det forutsettes deltakelse begge dager. Påmeldingsfrist 1.desember 2019!

  • 7. januar kl 10.00-17.00.
  • 8. januar kl 09.00-15.00.

Kurset er gratis. Det kan tilkomme kostnader for kursmateriellet. Bindende påmelding. Dersom du ikke møter, og ikke gir beskjed innen 03. januar vil du bli belastet for dagpakker, 500 kr.

Målgruppe: Ansatte i politi, krisesenter, familievernkontor, kommunepsykologer, friomsorgen, barnevernet og andre som jobber med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner.
Ansatte i politi og krisesenter blir prioritert om kurset blir fulltegnet, men vi regner med å ha nok plasser.

Kursholdere:

Solveig Karin Bø Vatnar

Cand.psychol. (1995), spesialist klinisk voksenpsykologi (2002) og PhD (2009). Professor, Høgskolen i Molde og forsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), Oslo universitetssykehus.
Har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 1998, som forsker, veileder og terapeut. Medlem av regjeringens Kvinnevoldsutvalg, NOU 2003: 31, Våpenlovutvalg, NOU 2011:19; Partnerdrapsutvalg 2018 –d.d., og ledet arbeidet med å oversette SARAV3 og BSAFER.

Merete Berge Nesset

Psykiatrisk sykepleier, Master i helsevitenskap (2008), PhDkandidat i klinisk medisin, NTNU. Forskningssykepleier ved St.Olavs Hospital, avd. Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i Trondheim.
Har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 2004. Deltatt i EØS prosjekt om vold i nære relasjoner, og i oversettelsen av SARA-V3 og B-SAFER. Underviser og veileder ulike yrkesgrupper som arbeider med vold i nære relasjoner

Overnatting: Vi har reservert hotellrom på Scandic Ishavshotell 7.-8. januar. For booking av rom på Ishavshotellet, kontakt hotellet direkte.

Epost: meeting.ishavshotel@scandichotels.com

Referansenummer: 47121459

Pris etter avtale 1350,- pr. natt inkl. frokost

Bestillingsfrist 06.desember

Reise og overnatting dekkes av deltaker selv.

Krisesentrene i regionen kan søke RVTS Nord om økonomisk støtte til deltakelse. Søknad med begrunnelse sendes pr. epost til anna.gundersen@unn.no