Gå til innhold
Invitasjon til regional TryggEst konferanse 13.-14. september

RVTS nord og Bufdir inviterer både gamle og nye kommuner til to dager med spennende faginnhold og deling av erfaringer. Konferansen starter med lunsj kl. 11.30 den 13.09.23 i kantina 1. etg. på Siva Innovasjonssenter, og slutter med lunsj kl. 13.00 dagen etter.

Overnatting

For de som trenger overnatting: Overnatting bestiller dere selv. Vi har reservert 30 rom på Clarion hotell, The Edge den 13.-14. september 2023. Pris kr. 1370,- pr. person, pr. natt.
Booking av rom gjøres via epost: cl.theedge@strawberry.no eller telefon: 77 66 84 40. Bookingskode: 41329 
Det er viktig at bookingskode oppgis når den enkelte kontakter hotellet for å få overnatting til avtaleprisen.

Reiseutgifter og overnatting dekker kommunene selv. En person fra hver kommune får dekket overnatting og reiseutgifter av Bufdir etter faktura i ettertid.

Fakturainfo: Faktura sendes til Bufdir/Bufetat på elektronisk handelsformat (EHF). Den elektroniske adressa til Bufdir er 986128433. Faktura må merkes 3600jikri.

Konferansemiddag

Det blir en konferansemiddag 13. september kl. 19.00 på Clarion hotell, The Edge. Husk å meld fra om allergier eller evt. andre spesielle behov i påmeldingen. Middagen er gratis for de som er påmeldt konferansen.

For kommuner som ikke har TryggEst:

Konferansen vil være en god arena til å få kunnskap om temaet og organisering av TryggEst i den kommune.

Program:

Dag 1  
11.30-12.30: Lunsj (1. etg. Siva Innovasjonssenter)
12.30-12.45: Åpning v/ RVTS
12.45-13.45: Status nasjonalt, Stimulabprosjektet og samarbeidet med Helsedirektoratet v/ Bufdir
13.45-14.00: Pause
14.00-14.45: Juridiske utfordringer med utgangspunkt i innmeldte behov v/ Eli Åsgård, Pasient- og brukerombudet, Troms- og Finnmark.
14.45-15.00: Pause
15.00-15.45: Juridiske utfordringer med utgangspunkt i innmeldte behov forts. v/ Eli Åsgård

Middag kl. 19.00

Dag 2  
09.00-09.20: Status regionalt v/ Anna Gundersen, RVTS nord
09.20-10.20: Deling fra TryggEst kommuner
10.20-10.35: Pause
10.35-11.15: Juridiske utfordringer. Handlingsrom innenfor ulike plikter. Innledning v/ Eli Åsgård.  Grupperefleksjon og samtale.
11.15-11.30: Pause
11.30-12.40 Juridiske utfordringer fortsetter. Handlingsrom innenfor ulike plikter. Gruppearbeid.
12.40-13.00: Avslutning
13.00-14.00: Lunsj

Kontaktinfo

Ved spørsmål om faglig innhold:
RVTS nord ved Anna Gundersen,
Anna.gundersen@unn.no
Tlf. 95166617

Ved praktiske spørsmål om konferansen:
RVTS nord ved Brita Benjaminsen
Brita.benjaminsen@unn.no
Tlf. 77754380/99796465