Go to content
RVTS Nord og Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer til nettverkssamling for kriseteamene i Troms
Tidsramme:

Dag 1: 11.00 – 17.00

Dag 2: 08.30 – 13.00

Målgruppe

Medlemmer i psykososiale kriseteam. kommunaldirektør, kommunal ledelse og andre overordna til kriseteam.

Program