Gå til innhold
I samarbeid med Balsfjord kommune inviterer Statsforvalteren i Troms og Finnmark sammen med RVTS Nord til årets nettverkssamling for de psykososiale kriseteamene i Troms.
Praktisk informasjon

Sted: Malangen Resort, Balsfjord

  • I utgangspunktet er det plass til 2 deltakere pr. kriseteam. Dere kan altså planlegge for at dere har to deltakere når disse er påmeldt. Vi vurderer etter påmeldingsfristen hvor mange flere som også kan få plass.
  • Overnatting 04.-05.10 , dagpakker og felles middag 04.10 vil bli dekt.
  • Vi tar forbehold om at overnatting 03.-04.10 ikke kan bli dekket.

Kontaktperson for påmeldingene er: Brita Benjaminsen

Program

Programmet starter kl. 11 på dag 1, og avsluttes med lunsj kl. 13-14 på dag 2.

Programmet vil inneholde bl.a. følgende tema:

  • Å være ny i kriseteamet v/Balsfjord kommune psykososiale kriseteam
  • Erfaringer og refleksjoner rundt oppbygning og drift av kriseteam v/Tromsø kommune psykososiale kriseteam
  • Interkommunalt samarbeid og Helsefellesskapet, med interkommunal samhandlingsleder Guri Lajord
  • Øvelse