Go to content
RVTS Nord og Statsforvalteren i Nordland inviterer til nettverkssamling for kriseteamene i sørlige Nordland
Tidsramme:

Dag 1: 11.00 – 16.30

Dag 2: 08.30 – 13.00

Tema vil være:
 • Samvirke;
  – mellom kommunale kriseteam
  – mellom kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten
  – mellom kommunale kriseteam og LEVE
 • Barn og unge;
  – reaksjoner og inkludering av barn og unge i ritualer
  – hvordan kriseteam kan støtte foreldre til å støtte sine barn
  – overgang tilbake til skolen

Det vil bli en blanding av faglige innlegg og erfaringsutveksling.

Målgruppe:

Medlemmer i psykososiale kriseteam. kommunaldirektør, kommunal ledelse og andre overordna til kriseteam er også velkommen til å delta.

Praktisk informasjon:
 • Det er ikke knyttet noen utgifter til å delta.
 • Den enkelte kommune må selv dekke reise og opphold
 • Det er holdt av rom for de som trenger overnatting, ta kontakt med hotellet for booking av rom.