Gå til innhold
I samarbeid med Fauske, Rødøy, Lurøy og Træna kommune inviterer Statsforvalteren i Nordland sammen med RVTS Nord til årets nettverkssamling for de psykososiale kriseteamene i Nordland
Praktisk informasjon

Sted: Radisson Blu, Bodø

  • I utgangspunktet er det plass til 2 deltakere pr. kriseteam. Dere kan altså planlegge for at dere har to deltakere når disse er påmeldt. Vi vurderer etter påmeldingsfristen hvor mange flere som også kan få plass.
  • Overnatting 22-23.11 , dagpakker og felles middag 22.11 vil bli dekt.
  • Vi tar forbehold om at overnatting 21.-22.11 ikke kan bli dekket.

Kontaktperson for påmeldingene er: Brita Benjaminsen

Program

Programmet starter kl. 11 på dag 1, og avsluttes med lunsj kl. 13-14 på dag 2.

Programmet vil inneholde bl.a. følgende tema:

  • Kriseteamarbeid i små kommuner
  • Håndtering av hendelse med ungdom. Etterlatte sine perspektiv.