Gå til innhold
I samarbeid med Bodø kommune inviterer Statsforvalteren i Nordland sammen med RVTS Nord til årets nettverkssamling for de psykososiale kriseteamene i Nordland

I år møtes vi i Bodø.

23.11

Tidsramme: 11.00 – 17.00

Tema for dagen:

«Nettverk i praksis» – diskusjoner rundt tema dere i kriseteamene er opptatt av

Etterlatte ved selvmord:

En etterlatts erfaringer med hjelp fra kriseteam og annet hjelpeapparat etter selvmord
Gruppediskusjoner
Kriseteamet i Bodøs arbeid med oppfølging i etterkant av selvmord

Felles middag på hotellet kl. 19

24.11.

Tidsramme: 08.30 – 15.00

Tema for dagen:

Hva skjer med mennesker i krise og hva er de viktigste prinsippene for oppfølging i akuttfasen? Fokus på mål og hensikt med jobben kriseteamene skal gjøre.
Hva er viktig i møte med berørte personer, familier og grupper, og hva bør vektlegges i støttesamtalene med dem?
Sorgstøtte og risiko for traumatisk og kompliserte sorgforløp
Selvhjelpsmetoder, defuse og debrief
De faglige innleggene presenteres av Heidi Wittrup Djup, Senter for krisepsykologi

Praktisk informasjon
  • I utgangspunktet er det plass til 2 deltakere pr. kriseteam, og så vurderer vi etter påmeldingsfristen hvor mange flere som er påmeldt og også får plass.
  • Overnatting, dagpakker og middag vil bli dekt.