Gå til innhold

Hovedfokus for samlingen er kriseteamenes rammebetingelser:

  • Organisering, forankring, sammensetning.
  • Krav til dokumentasjon, presentasjon og erfaringer med bruk av CIM.
  • Interkommunalt samarbeid

Program

Det legges opp til korte presentasjoner/innledninger om temaene, og settes av god tid til drøftinger og deling av erfaringer.

Fylkesmannen dekker inntil to dagpakker per kommune i sør-fylket (Træna, Lurøy, Rana og sørover).

Påmelding på Fylkesmannen i Nordland sine nettsider